Powrót do strony głównej
Profesjonalne przewodniczenie obradomOferowane usługiDoświadczenieOpinie, ReferencjeWyślij zapytanie

W okresie ostatnich dwudziestu lat, miałem przyjemność przewodniczyć obradom kilkuset walnych zgromadzeń w ponad 100 spółkach, wśród których znaleźć można:

- 14 spółek objętych aktualnie lub wcześniej giełdowym indeksem WIG20;

- 10 banków;

- istotną grupę (ponad 25%) spółek, w których przewodniczyłem zgromadzeniom w okresie dłuższym niż 5 lat;

- istotną grupę spółek, których Zgromadzeniom przewodniczyłem ponad 10 lat;

- istotną grupę zgromadzeń uznawanych przez organizatorów za zdarzenia o podwyższonym lub wysokim stopniu

złożoności prawnej/organizacyjnej lub szczególnie doniosłe dla spółki;

- istotną grupę prestiżowych zgromadzeń największych podmiotów gospodarczych w kraju;

- istotną grupę zgromadzeń, których przebieg był transmitowany online lub utrwalony i publikowany w sieci internet;

- zgromadzenia z możliwością uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

- zgromadzenia z licznym udziałem akcjonariatu pracowniczego i podobne.

Jako prelegent uczestniczyłem w wielu projektach szkoleniowych poświęconych problematyce przygotowania i realizacji posiedzeń organów kolegialnych.

Przewodniczyłem osobiście walnym zgromadzeniom takich spółek jak:

BANK PEKAO S.A. - wszystkie walne zgromadzenia w latach 1999-2009, w tym - zgromadzenie decydujące o przyłą-

czeniu wydzielonej części BANKU BPH S.A.

POWSZECHNY BANK KREDYTOWY S.A. w WARSZAWIE - większość zgromadzeń w okresie notowania akcji Banku na

GPW, przed połączeniem z BANKIEM BPH S.A.

BANK BPH-PBK S.A.

BANK BPH S.A. - w tym walne zgromadzenia decydujące o pierwszym podziale Banku i przyłączeniu wydzielonych

części do BANKU PEKAO S.A. oraz GE Money Bank S.A. również zgromadzenia z możliwością udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

BANK ZACHODNI S.A. - w tym walne zgromadzenie decydujące o połączeniu z BANKIEM WBK S.A.

BANK ZACHODNI WBK S.A.

BANK HANDLOWY w WARSZAWIE S.A.

BANK PKO BP S.A.

ALIOR BANK S.A. - w tym zgromadzenie decydujące o drugim podziale Banku BPH S.A. i przyłączeniu wydzielonej

części do ALIOR BANK S.A.

BANK AMERYKAŃSKI w POLSCE S.A.

DZ BANK POLSKA S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. - od 1998r.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. - od 2011r.

PKN ORLEN S.A. - w tym pierwsze zastosowanie procedury głosowania PROXY VOTING ONLINE - jedno z pierwszych

zgromadzeń w historii GPW, transmitowanych "online" do sieci internet

BUDIMEX S.A. - od 2003r.

TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.

ORBIS S.A. - od 1998r.

RUCH S.A. - w okresie notowania akcji spółki na GPW

PZU S.A.

Wszystkie NARODOWE FUNDUSZE INWESTYCYJNE

GREMI MEDIA S.A.

KCI S.A.

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII S.A. - wcześniej ENERGOPOL POŁUDNIE S.A. - od 2007r.

HTL-Sterfa S.A. - w okresie notowania akcji spółki na GPW

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.

QUMAK S.A.

Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.

INTERFERIE S.A. - od 2006r.

REDWOOD HOLDING S.A. - wcześniej COMPLEX S.A.- od 2010r.

ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.

oraz ponad sześćdziesięciu innych spółek z różnych sektorów gospodarki.

Powrót do strony głównej